Konstrukcje stalowe

Konstrukcje staloweCzytaj więcej

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwoCzytaj więcej

Słupy trakcyjne, sygnalizacyjne, bramy drogowskazowe

Słupy trakcyjne, sygnalizacyjne, bramy drogowskazoweCzytaj więcej

Mosty stalowe
Kładki stalowe

Mosty stalowe<br> Kładki staloweCzytaj więcej

O firmie

Mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą firmą , która od 1989 roku zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz realizacją obiektów w generalnym wykonawstwie. Należymy do grona nowoczesnych polskich wytwórni konstrukcji stalowych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku jest świadectwem naszej rzetelności oraz solidności. Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy liczne obiekty w Polsce i w Europie ,gwarantując klientom najwyższą jakość i krótki czas realizacji...

Czytaj więcej

Oferta współpracy

PPU MIRS Sp. z o.o. specjalizuje się w następujących robotach: Kompleksowa realizacja obiektów budownictwa przemysłowego oraz użyteczności publicznej Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych /Indywidualne projekty/ : hale stalowe, wiaty stalowe, obiekty handlowe, przemysłowe .Wykonawstwo i montaż konstrukcji: mosty stalowe, kładki stalowe Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych wsporczych dla trakcji kolejowej i tramwajowej
...

Czytaj więcej

Aktualności

Aktalnie jesteśmy w trakcie wykonywania projektów :

Czytaj więcej
Zespół magazynowo-usługowy wraz z przestrzeniami biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą

Mamy przyjemność ogłosić zakończenie budowy realizacji - nowego kompleksu magazynowo-usługowego wraz z biurami i infrastrukturą towarzyszącą, w której nasza firma kompleksowo wykonała i zamontowała konstrukcje stalowe. Tym razem partnerem inwestycyjnym i beneficjentem naszych konstrukcji stalowych jest renomowana firma Panattoni, która rozumie znaczenie solidnych konstrukcji i funkcjonalnych rozwiązań.

Przebudowa i rozbudowa Hali Produkcyjno-Magazynowej i budynku socjalno-biurowego dla NESTLE PURINA (faza 6) zlokalizowanej w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 11A

Zakres prac :

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej Hali FERT ; Hali MULTIPACK wraz z konstrukcjami estakad , pomostów w ilości około 360 ton

Terminy wykonania : lipiec 2020 - grudzień 2020

przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku handlowo-usługowego w m. Oława przy ul. Lipowej – Galeria Oławska
wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności:konstrukcji stalowej ściany S1, S2, S3 konstrukcji stalowej wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne – zadaszenie część 1,
konstrukcji stalowej nadbudowy zadaszenia Galerii Oławskiej – zadaszenie część 2,
konstrukcja stalowa dachu lobby
 

Inwestor:

ERGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

TERMINY:

rozpoczęcie budowy: 04.06.2020

zakończenie budowy: 30.09.2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mirs.com.pl § 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.mirs.com.pl, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies. 2. Polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny. 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest PPU MIRS Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy 56-400 przy ul. Kasztanowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081229, posiadająca NIP: 8940004417, REGON: 008087526, adres poczty elektronicznej: mirs@mirs.com.pl, nr telefonu: +48 71 314 70 42, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego. 4. Nie ustanowiono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 6. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania. 7. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu internetowego. 8. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności. 9. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 10. Administrator Serwisu internetowego na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. § 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego. 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających z Serwisu. 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 4. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu internetowego. 6. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego. 7. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu internetowego, w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych. 8. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: a) Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252, KRS: 0000431335 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany serwis, 9. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Serwisu: a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, b) kod Hotjar – w celu anonimowego badania zachowań użytkowników na stronie; informacje związane z HotJar znajdują się na stronie: https://www.hotjar.com/. § 3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 3. Administrator w ramach Serwisu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników, d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika. 4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych). 5. Google LLC, Facebook Inc. są podmiotami z państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych oraz przystąpiły do Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do Privacy Shield. 6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube. 7. Pliki cookies dostosowują i optymalizują serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania, jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom. 8. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Serwisu internetowego. 9. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. 10. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia. 11. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach, w każdej chwili może usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 12. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty. 13. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu internetowego umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. § 4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba że zachodzą następujące okoliczności: a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu internetowego, b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu internetowego. 3. Klient/użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. 4. Klienci, którzy zarejestrowali się w Serwisie internetowym, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie internetowym są poprawne. 5. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego. 7. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie. § 5 Zmiany Polityki Prywatności 1. Oferta Serwisu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu internetowego wraz ze stosownym komunikatem. 3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Serwisu internetowego prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem PPU „MIRS” Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientowi wysokiej jakości usług w sposób zaplanowany i nadzorowany. Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klientów i opinii wiarygodnego partnera. Cel ten określony został poprze optymalizację wszystkich procedur przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu inwestycyjnego od pomysłu poprze zaprojektowania, wykonawstwo, aż do zakończenia inwestycji pamiętając, że nadrzędnym celem jest zadowolenie naszego Klienta. Zastosowanie racjonalnych metod pracy, stałe monitorowanie wymagań Klienta oraz wdrażanie nowoczesnych technologii zapewnia skuteczność działania, mocną pozycję na rynku i nieustanny rozwój. Mając na uwadze potrzeby Klientów zmierzamy do uzyskania ich trwałego zaufania i zapewnienia im towarów i usług wysokiej jakości tak, aby stać się dla obecnych i potencjalnych Klientów wiarygodnym partnerem. Kierownictwo realizuje Politykę Jakości w sposób dynamiczny i innowacyjny, i stawa sobie następujące cele jakościowe:  Dostarczanie Klientom wyrobów i usług o wymaganej przez nich jakości  Stosowanie odpowiednich materiałów i technologii  Poszukiwanie rozwiązań optymalnych  Ciągłe doskonalenie kwalifikacji personelu Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za jakość swojej pracy. Naszym współpracownikom umożliwiamy pełne wykazanie swoich zdolności i umiejętności, stały rozwój zawodowy i osobisty. Naszym celem jest stabilizacja załogi. Staramy się utrzymywać długotrwałe, wzajemnie korzystne powiązania z naszymi dostawcami, preferujemy współpracę z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom. Zobowiązujemy się do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz do spełniania mających zastosowanie wymagań. Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego trwałego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących. 08.01.2021

KLAUZURA RODO

I. Uprzejmie informujemy, że świetle obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a szczególnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE I. 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, będącego podstawą prawną niniejszej informacji i przetwarzania danych osobowych - Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu RODO jest Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MIRS” Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Kasztanowa 3; Spalice 56-400 Oleśnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000081229, NIP 8940004417, REGON 008087526, kontakt: adres mailowy mirs@mirs.com.pl , tel. 71/ 3147042 II. Informujemy, że Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MIRS” Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe: a) dla celów rekrutacji pracowników, w zgodności z art. 221 Kp: -imię (imiona) i nazwisko -imiona rodziców -datę urodzenia -miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) -wykształcenie -przebieg dotychczasowego zatrudnienia -innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dziecka dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy -numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL); Przesłane przez Panią/Pana CV zawierające dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko o jakim mowa w ofercie pracy. Dostęp i wgląd do trzymanego CV będzie miał wgląd wyłącznie zarząd Administratora i pracownik działu kadr. Pani/Pana CV będzie przechowywane w siedzibie Administratora, jednak nie dłużej niż 14 dni po zakończeniu rekrutacji, po czym zostanie zniszczone przez wyznaczonego i odpowiedzialnego za tą czynność pracownika Administratora. b) dla celów przyjmowania i realizacji zamówień, wystawiania faktur, rachunkowości, spraw sądowych i egzekucji: -imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/zameldowania/pobytu dla doręczeń, adresu e-mail oraz numeru telefonu które zostały podane* przez Pana/Panią w ofercie, w korespondencji mailowej, zamówieniu skierowanym do nas osobiście lub przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),do faktury lub do innego dokumentu wygenerowanego u nas w związku z w/w zamówieniem, w ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone w zbiorze zaksięgowanych dokumentów w związku z w/w zamówieniem, dokonanym zakupem. III. Celem przetwarzania Pani /Pana danych jest spełnienie wymogów RODO zgodnego z realizacją i wykonaniem w/w dokumentów wg zasad porządku obowiązującego u nas jako Administratora i Przetwarzającego, a więc zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy materiałów lub usług będących przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgowości w szczególności w celach rachunkowych i podatkowych, statystycznych, marketingowych, archiwistycznych. Pani/Pana dane osobowe mogą też być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej również w zakresie spraw sądowych i windykacji naszych należności. IV. Informujemy, że wgląd i dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni do tego nasi pracownicy, w księgowości oraz osoby, z którymi zostały podpisane odpowiednie dla swojego zakresu umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji celów niniejszej klauzuli informacyjnej. V. Oświadczamy, że Pani/Pana dane osobowe: 1) nie będą przekazywane do państw trzecich, 2) będą chronione przed osobami/podmiotami nieuprawnionymi do wglądu czy dalszego ich przetwarzania. VI. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych, o których mowa w pkt II b) powyżej będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) - Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane i to zdarzenie zostanie odnotowane w odpowiednim rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych (RCPDO). VII. W przypadku naruszenia przez nas zasad zawartych w niniejszej klauzuli informacyjnej przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Oferta pracy - monter konstrukcji stalowych

Zatrudnimy pracowników produkcyjnych na stanowisko : monter konstrukcji stalowych . Mogą być osoby młode do przyuczenia . Oferujemy: stabilne zatrudnienie, różnorodną pracę , na wytwórni oraz na montażach na budowach , możliwość pracy na nowoczesnych maszynach CNC, możliwość dodatkowych szkoleń