Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIRS Sp. z o.o.


Siedziba / Wydział produkcji
Spalice
ul.Kasztanowa 3
56-400 Oleśnica

tel: +48 501 589 318
tel: 71 314 70 42
fax: 71 314 77 81

e-mail: mirs@mirs.com.pl
e-mail: wytwornia@mirs.com.pl


Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000081229

Kapitał zakładowy 50.000 zl

NIP 894-00-04-417
REGON 008087526